nercabbat.se
Made with Xara

Bassholma Stidsvig

På ensliga vägar

I stora delar av Skåne kan man inte röra sig många meter utan att möta en annan bil, en traktor på vägen eller bli betraktad av en misstänksam ko. Men när man glider in i skogarna i norra Skåne så undrar man snart om man inte gått genom en Narnjadörr och hamnat i en annan värld. Träden lutar sig över vägarna som om de medvetet trotsade trafikverkets gällande regler för fri höjd och slår man av motorn är det bara tystnaden som hörs. På vägen från Munka Ljungby via Bassholma till Eket finns det fortfarande bebyggelse som vackert följer krökningarna men efter Eket blir det nästan tomt. Här kan man enkelt stanna sin bil och ta fram picknicken, utan att bli störd av passerande trafik.
Ängelholm Helsingborg
16
Ängelholm Ängelholm Helsingborg Helsingborg
Ett bortglömt landskap
nercabbat.se
© Nercabbat.se kontakt: redaktionen@nercabbat.se
Made with Xara

Bassholma Stidsvig

På ensliga vägar

I stora delar av Skåne kan man inte röra sig många meter utan att möta en annan bil, en traktor på vägen eller bli betraktad av en misstänksam ko. Men när man glider in i skogarna i norra Skåne så undrar man snart om man inte gått genom en Narnjadörr och hamnat i en annan värld. Träden lutar sig över vägarna som om de medvetet trotsade trafikverkets gällande regler för fri höjd och slår man av motorn är det bara tystnaden som hörs. På vägen från Munka Ljungby via Bassholma till Eket finns det fortfarande bebyggelse som vackert följer krökningarna men efter Eket blir det nästan tomt. Här kan man enkelt stanna sin bil och ta fram picknicken, utan att bli störd av passerande trafik.
Ett bortglömt landskap
16
Ängelholm Helsingborg Ängelholm Helsingborg
16