nercabbat.se

På ensliga vägar

Bassholma och runt i skogen

Som att hamna i en annan värld

I stora delar av Skåne kan man inte röra sig många meter utan att möta en annan bil, en traktor på vägen eller bli betraktad av en misstänksam ko.
Men när man glider in i skogarna i norra Skåne så undrar man snart om man inte gått genom en Narnjadörr och hamnat i en annan värld. Träden lutar sig över vägarna som om de medvetet trotsade trafikverkets gällande regler för fri höjd och slår man av motorn är det bara tystnaden som hörs.
På vägen från Munka Ljungby via Bassholma till Eket finns det fortfarande bebyggelse som vackert följer krökningarna men efter Eket blir det nästan tomt. Här kan man enkelt stanna sin bil och ta fram picknicken, utan att bli störd av passerande trafik.

Hitta hit:

Start och mål korsningen Ellenbergavägen Skillingevägen, söder Munka Ljungby.
Längd: 53 kilometer.
Karaktär: Bra skogsväg med plats för möten. Många träd hinner man se och lite öppet landskap.

Bedömning: (2015)
Vägbeläggning: 3 (1-5)
Synintryck: 6 (1-10)
Körglädje: 7 (1-10)
Kommentar: Lätt att hålla ett bra tempo, men lite koll på viltet bör man ha. Här finns vildsvin.

16 poäng