nercabbat.se

Läge för många stopp

Vombsjön runt

Rundan går genom en rad byar som skulle kunna vara danska

En ganska lång rund som dock bjuder på många intressanta upplevelser. Från öppna fält genom stora skogar tillbaka till de fria vidderna. Hela tiden med både natur- och kulturupplevelserna strax intill. Inte minst flera fina slott där åtminstone parkerna oftast är tillgängliga.
En bra picknickkorg är att rekomendera eftersom det ständigt dyker upp naturreservat och korta men lätta stopp.
Rundan går också genom en rad byar som nästan känns danska eftersom husen ofta ligger väl samlade runt kyrkan. En del vackra, andra mindre tilltalande.
Gott om tid är ett måste, även om man som vanligt upplever det mesta väldigt bra från en öppen bil.

Hitta hit:

Hitta hit: Börja i Sallerup och kör Sallerupsvägen mot Bara
Längd: 95 kilometer.
Karaktär: Öppet och blåsigt, sedan tät skog och på slutet åter fri sikt.

Bedömning (2017)
Vägbeläggning: 3 (1-5)
Synintryck: 7 (1-10)
Körglädje: 6 (1-10)
Kommentar: Breda fina vägar, oväntat kuperat och omväxlande. Några transportsträckor.

16 poäng