nercabbat.se

Från fält till skog

Mitt i Skåne

Bland slott och kojor. Omväxlande utsikt från förarsätet

Kommer man söderifrån härskar de stora slotten och vägarna är raka, planerade för stordrift. Sakta klättrar man uppåt och var man än ser sig om, finns kyrktornen som utropstecken.
Efter väg 17 blir det lite mer körning på en landsbygd som under dagarna är ganska öde.
Ett stopp vid Stehags kyrka ger en bra bild hur det såg ut i Skåne innan alla byar slogs sönder. Vid Sjöhagen finns en fin badplats samt en övergiven station. Längre fram kan man utforska Rönneås källa och blicka ut över Skånes (nästan) innanhav.
Sedan börjar skogen och många charmiga hus kantar vägen
– samt några mindre charmiga.

Hitta hit:

Start vid E22 eller Stockamöllan. Några vägbyten men inte så många
Längd: 45 kilometer.
Karaktär: Öppet i söder och skog i norr. Rakt och krokigt.

Bedömning:
Vägbeläggning: 3 (1-5)
Synintryck: 7 (1-10)
Körglädje: 6 (1-10)
Kommentar: Ganska avslappnad körning, bra sikt utom i norr men här är det desto krokigare.

16 poäng