nercabbat.se

Genom lantbruksbygd

Vollsjö

Fina vägar genom skogen och sedan öppnar sig landskapet vackert

Här ligger gårdarna tätt intill vägen och fälten står fina. I de mindre byarna har all service försvunnit och även i Vollsjö verkar de flesta flytt landet. Banken finns dock kvar liksom en livsmedelsaffär. Norr om samhället ligger resterna av den gamla dansbanan Nyvång som eldhärjats två gånger.
Vid den sista eldsvådan försvann allt utom biljettkuren.
Hörbymasten är imponerande men tyvärr inte tillgänglig på närmare håll.

Hitta hit:

Hörby eller Tomelilla. Lite snårigt att hitta rätt med köra fel är också kul
Längd: 65 kilometer.
Karaktär: Först öppet, sedan tät skog och på slutet åter fri sikt.

Bedömning:
Vägbeläggning: 3 (1-5)
Synintryck: 6 (1-10)
Körglädje: 6 (1-10)
Kommentar: Traktorspanare har julafton. Men den blir bättre efterhand.

15 poäng